Seksplettet køllesværmer

Seksplettet køllesværmer
Seksplettet køllesværmer er en natsværmer. Den er meget almindelig på græsmarker i juni-august på tørre og sandede steder. Den flyver mest om natten, men kan godt flyve om dagen. Den seksplettede køllesværmer har seks røde pletter på sine sorte vinger, og den har et vingefang på 28-35 mm. Den er cirka 3,5 cm lang. Den seksplettede køllesværmer har fire vinger, som de fleste sommerfugle har. Når den flyver bruger den dem alle, og den må slå flere hundrede slag i minuttet for at få kraft nok til at flyve.
Larven er kun 20-22 mm, og den lever for det meste på kællingetand, kløver, høgeurt og vejbred. Køllesværmerens puppe er en langstrakt, gul kokon (en kokon er det hylster som larven laver, når den skal forvandle sig til en sommerfugl eller en natsværmer). Puppen er for det meste sat fast til et græsstrå eller lignende.
Den voksne seksplettede køllesværmer lever af nektar, sukkervand fra blomster. Den bruger sin snabel til at suge nektaren ud af blomsten med. Den seksplettde køllesværmer suger blandt andet fra knopurt, hvor den er godt tilpasset, fordi de røde pletter på vingerne ligner blomstens farve. Den sorte farve er også med til, at den kan camouflere sig.
Den seksplettede køllesværmer bliver ædt af solsorten, svalen og andre insektædende dyr.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Zygaena filipendula — er det videnskabelige navn for seksplettet køllesværmer …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”